กำหนดการเลือกชุมนุม

กำหนดการลงทะเบียนปัจจุบัน คือ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07:00:00 - 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23:59:00